Henkilötietojen suojauskäytäntö

Henkilötietojen suojauskäytäntö

Päivitetty viimeksi: 22.5.2018

Hi5bikes on osa Tarmin Oy:tä, eli noudatamme toiminnassamme Tarmin Oy:n tietosuojakäytäntöjä. 

1. Huolehdimme yksityisyydestä

Tarmin Oy vastaa kaikista meille antamistasi henkilötiedoista. Tarmin Oy:lle on tärkeää, että asiakkaamme tuntevat olonsa turvalliseksi vieraillessaan sivustollamme. Yksityisyyden suoja on olennainen asia, ja kiinnitämme siihen huomiota kaikissa liiketoimintaprosesseissamme. 

Meidän on kerättävä ja käsiteltävä henkilötietojasi, jotta voisit käyttää palvelujamme. Tässä henkilötietojen suojauskäytännössä kerrotaan, miten käsittelemme, tallennamme ja käytämme henkilötietoja.

2. Tarmin Oy on rekisterinpitäjä

Tarmin Oy toimii sivustollamme annettujen henkilötietojen rekisterinpitäjänä. Käsitellessään henkilötietojasi Tarmin Oy noudattaa voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 

Rekisterinpitäjänä Tarmin Oy vastaa kaikista henkilötiedoista, jotka annat meille tai jotka keräämme tai saamme, kun teet meillä ostoksia, tilaat verkkokaupastamme, tilaat uutiskirjeen, tai asioit polkupyörähuollossamme asiakkaana, jolloin saat henkilökohtaisen Huoltotasku-tilin. 

Tarmin Oy/Hi5bikes

Y-tunnus 0202400-6, Puusepänkatu 11, 00880 Helsinki, puh. 0400 970 816, [email protected]

Toimitusjohtaja ja toimivaltainen edustaja: Tarmo Minkkinen

3. Mitä tietoja keräämme?

Tietoja, joita voimme kerätä suoraan sinulta, ovat nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, maksutiedot, tilauksiin liittyvät kommentit sekä, jos maksu tapahtuu laskulla, henkilötunnus. Lue lisää seuraavasta kohdasta 4.

4. Mihin tarkoituksiin käsittelemme henkilötietoja?

Suostumukseen perustuva käsittely

Kun annat henkilötietosi ostaessasi meiltä kulutushyödykkeitä, tai palveluita, pyytäessäsi meiltä tietoa tai tiedustellessasi tuotteita tai palveluja, suostut samalla siihen, että Tarmin Oy käsittelee henkilötietojasi tämän henkilötietojen suojauskäytännön mukaisesti. 

Voit milloin tahansa peruuttaa suostumuksesi ottamalla yhteyttä Tarmin Oy:hyn. Tarmin Oy ei silloin enää käsittele henkilötietojasi niitä tarkoituksia varten, joihin olet antanut suostumuksesi. Lue lisää kohdasta 8 jäljempänä. 

Käsittely sitoumusten täyttämiseksi

Tarmin Oy käyttää henkilötietojasi antamiemme sitoumusten täyttämiseksi ja hyvän palvelun varmistamiseksi. Tietojen käytön tarkoituksena voi silloin olla tilaamiesi tuotteiden toimittaminen, paketin toimituksesta ilmoittaminen tekstiviestillä tai luottotietojen tarkistaminen (tätä varten voimme myös tallentaa maksuviivästyksiä koskevat tiedot). Jos tilaamiesi tuotteiden toimituksessa ilmenee ongelmia, käytämme tietojasi, jotta saamme yhteyden sinuun. 

Käsittely oikeutettuihin etuihimme liittyvässä tarkoituksessa

Tietojasi tallennetaan ja käytetään myös tiedotus- ja markkinointitarkoituksessa, kun tilaat uutiskirjeen. Lue lisää kohdasta 8 jäljempänä. 

Jos olet Tarmin Oy asiakasyrityksen edustaja, Tarmin Oy käsittelee henkilötietojasi, jotta voimme täyttää sitoumuksemme asiakkaalle ja tarjota hyvää palvelua. Tietojen käsittelyn tarkoituksena voi silloin olla esimerkiksi tuotteiden toimittaminen asiakkaalle, paketin toimituksesta ilmoittaminen tekstiviestillä tai huolletun laitteen noutoilmoitus. Jos tuotteiden toimituksessa asiakkaalle ilmenee ongelmia, käytämme tietoja, jotta saamme yhteyden asiakkaaseen.

5.    Miten käytämme henkilötietoja?

Henkilötietojen keräämisen tarkoituksen täyttämiseksi tietosi voidaan rekisteröidä ja niitä voidaan säilyttää (tallentaa), käyttää ja siirtää yhteistyökumppaneillemme tai alihankkijoillemme jäljempänä kerrotulla tavalla. 

Vieraillessasi jollain Tarmin Oy:n omistamalla sivustolla, saatamme kerätä sinusta automaattisesti tietoa evästeiden ja muiden verkkoanalyysityökalujen, esimerkiksi Google Analyticsin, avulla parantaaksemme sivuston käyttökokemusta. Automaattisesti kerättäviä tietoja ovat muun muassa asetukset ja Tarmin Oy:n tai HI5bikes.fi sivuston verkkokaupassa tekemäsi valinnat. 

Henkilötietojasi tallennetaan ensisijaisesti Suomessa ja ETA-alueella. Tietoja vierailustasi sivustollamme välitetään esimerkiksi Google Analyticsin avulla myös Googlelle Yhdysvaltoihin verkkotilastojen keräämistä varten. Lisätietoja tästä on edellä olevassa evästeitä koskevassa kohdassa. Tietojasi säilytetään ainoastaan niin pitkään kuin palvelujemme suorittamiseksi on tarpeen (esimerkiksi tekemämme sopimuksen noudattamista tai uutiskirjeen tarjoamista varten) tai niin pitkään kuin laissa vaaditaan.

6.    Kenelle siirrämme henkilötietoja?

Voimme siirtää henkilötietojasi liikekumppaneillemme, jotka käsittelevät tietoja Tarmin Oy:n lukuun tässä henkilötietojen suojauskäytännössä kuvattuihin tarkoituksiin ja joilla näin voi olla väliaikainen pääsy henkilötietoihin. Henkilötietojen käsittelijän kanssa tehdään aina kirjallinen sopimus, joka takaa, että tietoja käsitellään Tarmin Oy:n ohjeiden mukaisesti. Vaadimme lisäksi, että liikekumppaneillamme on käytössään asianmukaisia turvatoimia henkilötietojen suojaamiseksi ja poistamiseksi kohtuullisessa ajassa toimeksiannon päätyttyä. 

Jos tietojasi siirretään kolmanteen maahan (esimerkiksi Yhdysvaltoihin), varmistamme, että siirtoon sovelletaan jotain seuraavista oikeudellisista turvatoimista: maan tietosuojan riittävyyttä koskeva päätös, EU:n ja Yhdysvaltojen välinen Privacy Shield -sopimus, vakiosopimuslausekkeet tai antamasi suostumus. Tietoja ei siirretä koskaan kolmansiin maihin ilman tällaisia turvatoimia. 

Voidaksemme ylläpitää hyvää palvelutasoa toimitamme tietoja käyttämillemme alihankkijoille. Tämä tarkoittaa esimerkiksi seuraavaa:

    •    Käyttämämme IT-palvelujen tarjoajat säilyttävät tietoja.

    •    Siirrämme henkilötietoja toimittajille ja huolitsijoille esimerkiksi toimitusten yhteydessä.

    •    Painotalot voivat saada osoitetietoja asiakkaille postitettavien tarjousten osoitetietojen tulostamista varten.

    •    Yhteistyökumppanimme voivat saada henkilötietoja, joiden avulla ne voivat tehdä ostohistoriaasi perustuvia tarjouksia digitaalisissa kanavissa.

    •    Voimme antaa henkilötietoja esimerkiksi luottotietoyrityksille luottotietojen tarkistusta, henkilöllisyyden todentamista, luottokelpoisuuden valvontaa ja saatavan siirtämistä varten.

    •    Tietoja vierailustasi sivustollamme välitetään Google Analyticsin avulla Googlelle Yhdysvaltoihin. Osoitteessa support.google.com on tietoa suojatoimista.

    •    Henkilötietoja voidaan luovuttaa, jos se on tarpeen voimassa olevien lakisääteisten vaatimusten tai viranomaisvaatimusten noudattamiseksi, Tarmin Oy:n oikeudellisten etujen valvomiseksi tai petosten ja muiden turvallisuus- tai teknisten ongelmien toteamiseksi, ehkäisemiseksi tai huomaamiseksi.

    •    Voimme antaa tietoja potentiaaliselle ostajalle tai myyjälle, jos myymme tai ostamme toimintoja tai omaisuutta. Tarmin Oy:n tai sen omaisuuden myynnin yhteydessä henkilötietoja voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle.

Edellä esitetyn lisäksi emme koskaan välitä tai myy tietoja kolmannelle osapuolelle tai vaihda tietoja kolmannen osapuolen kanssa Tarmin Oy:n ulkopuolisiin markkinointitarkoituksiin.

7.    Turvallisuus

Olemme toteuttaneet teknisiä ja organisatorisia toimenpiteitä tietojesi suojaamiseksi esimerkiksi häviämiseltä ja lainvastaiselta muuttamiselta, levittämiseltä tai pääsyltä. Tarmin Oy suojaa tietojasi salauksen avulla. Käytössämme on myös toimintatavat sellaisten tapahtumien käsittelyä ja raportointia varten, jotka voivat vaikuttaa henkilötietojesi turvallisuuteen.

8.    Henkilötietoja koskevat oikeudet

    •    Oikaiseminen, lisääminen tai poistaminen – Sinulla on aina oikeus tutustua henkilötietoihisi ja pyytää, että oikaisemme tai päivitämme tiedot tai poistamme tiettyjä tietoja. Tiedot poistetaan sillä edellytyksellä, ettei sinun ja Tarmin Oy:n väliseen asiakassuhteeseen liity mitään keskeneräisiä taloudellisia tai juridisia kysymyksiä (esimerkiksi maksamattomia laskuja) ja ettei Tarmin Oy:llä ole lakisääteistä velvollisuutta käsitellä tietoja tai muuta laillista perustetta tietojen käsittelyyn.

    •    Käsittelyn rajoittaminen ja tietojen siirto järjestelmästä toiseen – Sinulla on tietyin edellytyksin oikeus pyytää meitä rajoittamaan henkilötietojesi käyttöä. Lisäksi sinulla on oikeus saada henkilötietosi jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa.

    •    Tiedustelut ja valitukset – Mikäli haluat käyttää jotain edellä mainituista oikeuksistasi tai jos sinulla on kysyttävää hallussamme olevista henkilötiedoistasi tai tästä henkilötietojen suojauskäytännöstä, älä epäröi ottaa yhteyttä meihin (yhteystiedot ovat edellä kohdassa 2).

Jos olet tyytymätön henkilötietojesi käsittelyyn, ota yhteyttä, niin teemme parhaamme tilanteen korjaamiseksi. Yksityisyytesi on meille ensiarvoisen tärkeää, ja pyrimme aina suojaamaan henkilötietojasi parhaalla mahdollisella tavalla. Jos kuitenkin olet sitä mieltä, ettemme ole onnistuneet tässä, muistathan, että sinulla on myös oikeus valittaa.